Maak kennis met WAGDI

DE WERKGROEP VOOR AARSCHOTSE GESCHIEDENIS, DOCUMENTATIE EN INFORMATIE (WAGDI)

De Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (WAGDI) is een groep enthousiaste Aarschottenaren die de geschiedenis en het culturele erfgoed van Aarschot bestudeert.

Zij ontstond uit de Werkgroep voor Onderwijs (1989) nadien Werkgroep Tweede Wereldoorlog (1997) rond thema’s als vrede, oorlog en discriminatie.

Zij verleent advies en ondersteuning aan historische projecten die door de stad worden opgezet, o.a. door archiefonderzoek, het verzorgen van publicaties en de uitbouw van tentoonstellingen.

Leden van Wagdi

(van links naar rechts)

Jef Ceulemans, ondervoorzitter
André Peeters
Eddy Dehond
Dominik Vanlommel
Myriam Borremans
Johan Breugelmans, voorzitter
Ivo Van Hees
Polly Raskin, secretaris-penningmeester

Een volgende ‘Kroniek van Aarschot’ over deelgemeente Ourodenberg

Wagdi werkt momenteel aan een volgende uitgave van de “Kroniek van Aarschot”. De focus ligt op het gehucht Ourodenberg.

Door de coronaperiode liep de voorbereiding heel wat vertraging op. Het archiefbezoek nadert nu stilaan zijn eind.

Wagdi vond onder meer heel wat gegevens over de vroegere bewoners (vanaf 16de eeuw).
Tientallen Ourodenbergenaars hielpen ons al met hun verhalen, documentatie en foto’s.