Maak kennis met Wagdi

De Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (Wagdi)

De Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (Wagdi) is een groep enthousiaste Aarschottenaren die de geschiedenis en het culturele erfgoed van Aarschot bestudeert.

Zij ontstond uit de Werkgroep voor Onderwijs (1989) nadien Werkgroep Tweede Wereldoorlog (1997) rond thema’s als vrede, oorlog en discriminatie.

Zij verleent advies en ondersteuning aan historische projecten die door de stad worden opgezet, o.a. door archiefonderzoek, het verzorgen van publicaties en de uitbouw van tentoonstellingen.

Leden van Wagdi

(van links naar rechts)

Jef Ceulemans, ondervoorzitter
André Peeters
Eddy Dehond
Dominik Vanlommel
Myriam Borremans
Johan Breugelmans, voorzitter
Ivo Van Hees
Polly Raskin, secretaris-penningmeester

Een volgende Kroniek van Wagdi over deelgemeente Ourodenberg

Wagdi werkt momenteel aan een volgende uitgave van de “Kroniek van Aarschot”. De focus ligt op het gehucht Ourodenberg.

Door de coronaperiode liep de voorbereiding heel wat vertraging op. Het archiefbezoek nadert nu stilaan zijn eind.

Wagdi vond in de archieven heel wat gegevens over de geschiedenis van Ourodenberg door de eeuwen heen. Tientallen Ourodenbergenaars hielpen ons al met hun verhalen, documentatie en foto’s.

De plaatselijke regionale pers van de voorbije decennia werd uitvoerig doorgenomen. De leden van de werkgroep bezochten:

  • de Rijksarchieven in Brussel (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief Vorst), Leuven, Antwerpen en Beveren-Waas
  • het Aartsbisschoppelijk Archief (AAM) in Mechelen
  • het Universiteitsarchief van de K.U.Leuven en de archieven welke in diezelfde stad worden bewaard bij het KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving)
  • het Documentatiecentrum van het Koninklijk Legermuseum in Brussel
  • het Historisch Archief van de Zusters van het Heilig Hart van Maria in Berlaar
  • het Archief van de collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot
  • het Documentatiecentrum van het Stedelijk Museum van Aarschot
  • het Archief van de Stedelijke Bibliotheek van Aarschot
  • het Archief van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde
  • het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot (SADA).