Agenda

Een volgende ‘Kroniek van Aarschot’ over Ourodenberg

De leden van de werkgroep bezochten de Rijksarchieven in Brussel en Leuven, het Kadoc-archief en het archief van de Universiteitsbibliotheek te Leuven.
Ook het Bisschoppelijk Archief te Mechelen werd uitgeplozen. In 2019 werd reeds de plaatselijke regionale pers van de voorbije decennia uitvoerig doorgenomen.

Door de coronaperiode doet Wagdi aan thuisresearch, schrijven de leden over de toegewezen onderwerpen, dit in afwachting van verder overleg en bezoek aan de laatste archieven in het najaar van 2022.