Louis Nijs, een Aarschottenaar soldaat in de Eerste Wereldoorlog

 30,00

D 2016/8752/1

Beschrijving

Wagdi, tekstredactie Mon Nys, voorwoord Mon Nys, 2016